OFERTA

W ofercie znajdą Państwo takie kruszywa jak:

piasek naturalny,
piasek 0-2, 0-4,
pospółka drogowa,
pospółka budowlana,
żwir wielofrakcyjny 2-8, 2-16, 16-31.5,
kruszywo betonowe,
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-5, mieszanka 0-31,5,
kruszywo łamane 2/6, 6,3/12,5, 11,2/22,4, 12,5/22,4,
kliniec,
ziemia ogrodowa, czarnoziem, torf,
kamienie,
ziemia podsypkowa i wiele innych.

Zapewnia dostawę na teren budowy kruszyw łamanych przeznaczonych do budowy dróg. Dodatkowo oferuje dostarczenie materiałów do dużych i małych firm, a także osób prywatnych. Możliwy jest też transport materiałów sypkich na indywidualne zamówienia klientów.

Dopełnienie oferty stanowi transport gruzu, odpadów, kruszywa pod kostkę brukową, kamienia na drogi przydomowe, kamieni na podjazd, czy zbóż. Ponadto firma gwarantuje szybki przewóz frezu, destruktu, czy masy bitumicznej.